~mertgor/aljaz

design principles, strategies, and tactics of programming

2b2613c For examples rewritten

an hour ago

0849707 ChangeLog added

6 hours ago

#c-course

C programlama dili kursu notu CSD - C ve Sistem Programcıları Derneği tarafından sağlanmıştır. Kursun anlatıcısı Kaan Aslan'dır.

CSD C notlarının tamamını kapsaması hedeflenmektedir. Bu depodaki içerikler Sistem Programlama ve UNIX/Linux(kernel programlama) derslerini de içerir şekilde yazılacaktır.

hwpplayer1 dalındaki katkılar ayrıca ele alınmaktadır. CSD Dernek Kaan Aslan hocamızın anlatımıyla çakışmaması ve lisans ihlali olmaması adına ayrı bir dal olarak hwpplayer1 açılmıştır. Burada kendi anladığımız ve kendi istediğimiz kodlar yazılacaktır.

#License

Kaan Aslan'ın notundan faydalanılmıştır.

Other contributions are licensed under the terms of GPLv3-or-later License like written below

C, Systems Programming and UNIX/Linux course

Copyright (C) 2023-2024 Mert Gör and contributors

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see https://www.gnu.org/licenses/.