~skiqqy/dotfiles

Home of the dots!

~skiqqy/.dotfiles git

My dotties

~skiqqy/.tmux git

My tmux confs