~tuanhtrng/TTTL4

Dự án khoa học & kỹ thuật Việt

#TTTL4

Vì sự phát triển khoa học & kỹ thuật của nước nhà

#Giới thiệu

Dự án TTTL4 xây dựng hệ điều hành sớm-sẽ-là-UNIX cho dòng vi xử lý RISC-V với trọng tâm là bảo mật và tuân thủ các đặc tả hiện hành.

#Bảo mật

Tính năng bảo mật trọng điểm của hệ điều hành là cung cấp dịch vụ phân quyền thực thi của vi xử lý cho ứng dụng phần mềm.

#Tuân thủ các đặc tả

Như đã dự báo trước, Single UNIX Specification (susv4-2018) sẽ là đặc tả nòng cốt kèm với các đặc tả bổ trợ khác (theo thứ tự bảng chữ cái):

 • C99;
 • C++20;
 • DeviceTree v0.3;
 • POSIX.1-2017;
 • RISC-V:
  • Privileged Specification v20190608;
  • Supervisor Binary Interface v0.3.0;
 • Semantic Versioning 2.0.0;
 • System V ABI, Edition 4.1.

#Đối tượng

 • Người sử dụng máy vi tính;
 • Nhà phát triển ứng dụng IoT hay/và tự động hóa.

#Tiến độ phát triển dự kiến

Dự án sẽ phát triển ba khối mô-đun chính sau:

 1. RV64CRT;
 2. RV64SBI;
 3. TTTL4.

#RV64CRT

RV64CRT là firmware của vi xử lý RISC-V 64bit. Nhà phát triển ứng dụng đa luồng phần cứng của vi xử lý có thể sử sử dụng thư viện này.

#RV64CRT0

Đối với các nhà phát triển phần mềm đơn luồng, họ có thể sử dụng thư viện này để thiết lập một môi trường C tối thiểu cho ứng dụng.

#RV64SBI

Có tính năng tương tự như RV64CRT, nhưng ứng dụng phần mềm sẽ được thực thi ở phân cấp Supervisor thay vì Machine.

#TTTL4

Ứng dụng sẽ thực thi ở cấp độ thấp nhất là User, nhưng lại được thực thi trên một môi trường UNIX hoàn chỉnh.

#Thành viên

Đội ngũ sáng lập:

 • Trương Hoàng Tuấn;
 • Lâm Đình Trung.